адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY є свiтовим лiдером в областi вiдкриття дверi розв'язку - розв'язку, якi ви, можливо, уже використовується на щоденнiй основi, навiть не замислюючись про цей
          Компанiя вiдкриває дверi для подiй, музеях, аеропортах, готелях, будинках ... насправдi, вона вiдкриває дверi для життя. Як свiтовий лiдер в областi розв'язкiв для вiдкриття дверей, присвячений задоволенню потреб кiнцевих користувачiв для забезпечення безпеки, безпеки й зручностi
           ASSA ABLOY представлена  ​​на обоє розвинених ринках, що й розбудовуються, в усьому свiтi, займає лiдируючi позицiї в бiльшостi країн Європи, Пiвнiчної Америки, Азiї й Тихого океану. У швидкозростаючому сегментi електромеханiчної безпеки, група займає лiдируючi позицiї в таких областях, як контроль доступу, технологiї iдентифiкацiї, вхiд автоматизацiї й безпеки готелю
          З моменту свого утвору в 1994 роцi, ASSA ABLOY виросла з регiональної компанiї в мiжнародну групу iз приблизно 37000 спiвробiтникiв i продажiв близько 37 мiльярдiв шведських крон. Як провiдна група блокування миру, ASSA ABLOY пропонує бiльш повний спектр розв'язкiв, вiдкриття дверей, чому будь-якої iншої компанiї на ринку

 Комерцiйної пропозицiї, ASSA ABLOY  простягнеться вiд механiчних замкiв без ключа в записi й iнтелектуальнi двернi прорiзи
          Замки й розв'язку по безпецi вiд ASSA ABLOY виступає  за високу якiсть. Наша пропозицiя продукту включає механiчнi замки - такi, як двернi замки й цилiндри замкiв - i захисних дверей, а також електромеханiчнi замки, електроннi замки, двернi доводчики, дверна автоматика, системи контролю доступу й iдентифiкацiї, смарт- карти й RFІD читачiв
          Вхiднi дверi, можливо, буде потрiбно дверної автоматики й дверних доводчиков. Системи контролю доступу, можливо, повиннi взаємодiяти iз системою хазяїн замка й системи майстер ключ. Блокування ASSA ABLOY i вiдкриття дверей безпеки, опирається на найбiльшiй у свiтi блокування продукцiї для рiзних областей застосування й умов роботи
           Ми пiдтримуємо й гарантуємо всi нашi продукти, якi включають апаратнi засоби, вiконної фурнiтури, гараж замки, автономних розв'язкiв, електронних виробiв i компонентiв
У наших сторiнках ми представляємо продукт огляд блокування й безпеки продуктiв, якi задовольняють потреби практично будь-якого додатка безпеки або стандартом вмире.
          Роздiли:

          EMEA пiдроздiл робить i продає механiчнi, електромеханiчнi й електроннi замки, цилiндри, безпеки, дверi й фурнiтура в Європi, Близькому Сходi й в Африцi. Бiльшiсть продажiв вiдбуваються в Захiднiй Європi, але, що й розбудовуються ринки в Схiднiй Європi й на Близькому Сходi здобувають усе бiльшу значимiсть. EMEA складається з ряду компанiй Групи з гарним знанням мiсцевих i багато в чому диверсифiкованих ринкiв. Деякi iз провiдних брендiв пiдроздiлу є ABLOY, ASSA, ІKON, Mul-t-lock, TESA, UNІON, Йель i Vachette. Це вiддiлення має 9500 спiвробiтникiв i вiддiлiв керування перебуває в Лондонi, Великобританiя

Америцi подiл робить i продає механiчнi й електромеханiчнi замки, цилiндри, захиснi дверi й двернi рами в Пiвнiчнiй i Пiвденнiй Америцi. Бiльшiсть продажiв пiдроздiли перебувають у Пiвнiчнiй Америцi, де ASSA ABLOY є органiзацiя iз продажу й продає свою продукцiю через дистриб'юторiв. Продажi в Пiвденнiй Америцi й Мексицi здiйснюватися в основному через дистриб'юторiв, оптовикiв i магазинiв DІY. Деякi iз провiдних брендiв пiдроздiлу є Чеко, Корбин Russwin, карри, Emtek, Medeco, Филлипс, Сарджент i Ла Fonte.The розподiл має 7000 спiвробiтникiв i вiддiлiв керування перебуває в Нью-хейвене, штат Коннектикут, США.
          Азiатсько-тихоокеанський регiон пiдроздiл робить i продає механiчнi й електромеханiчнi замки, цифровi замки високої безпеки дверi й фурнiтура. Китай i iншi рахунки Азiї близько 70 вiдсоткiв продажiв, у той час як Австралiя й Нова Зеландiя становлять 30 вiдсоткiв, що залишилися продажiв пiдроздiлу. В Азiї, найбiльших брендiв пiдроздiлу є Baodean, воротар, Ґулi, Король, Пан Пан, Shenfei, Tianming, Wangli i Йельском унiверситетi. В Австралiї й Нової Зеландiї, найбiльшої марки Локвуд
i блокування. Пiдроздiл має 15500 спiвробiтникiв i вiддiлiв керування базується в Гонконзi, Китай
            Global Technologies займає лiдируючi позицiї як постачальник електронних розв'язкiв в областi безпеки по усьому свiту. Вiддiл складається iз двох пiдроздiлiв: HІD Global i ASSA ABLOY гостинностi, iз продажами в основному в комерцiйному сегментi. Компанiя HІD Global є свiтовим лiдером в областi систем захисту вiд шкiдливого iдентичностi, насамперед в особистостi й контролю доступу, так i в безконтактних розв'язках iдентифiкацiї. ASSA ABLOY Гостиннiсть є лiдером на ринку електронних систем блокування й сейфи для готелiв i круїзних судiв. Пiдроздiл має 2500 спiвробiтникiв i вiддiлiв керування перебуває в Стокгольмi,Швецiя
        Вхiд у системи подiлу є свiтовим лiдером автоматичних розв'язкiв. Асортименти продукцiї, що випускаються пiд торговельної маркою Besam, мiстить у собi автоматична гойдалка, розсувнi й обертовi дверi, повiтрянi завiси й широкий спектр послуг. Дверi, ворота й дверей гаража автоматизацiї й промислових ворiт продаються пiд торговельної маркою Ditec. Продукцiя реалiзується через дистриб'юторiв i монтажнi органiзацiї. Установлюється в промислових, комерцiйних, органiзацiйних i побутових призначення. Третiй пiдроздiл бренда, Е. М., ринки автоматичнi пiшохiдних дверi продуктiв i завдань великих дистриб'юторiв особливо Вевропе.
             Придбання Кардо закрито в березнi 2011 року й Кардо Вхiднi розв'язки були консолiдованi в ASSA ABLOY вiд 18 березня 2011 року. Кардо Вхiднi розв'язки буде працювати пiд вiдомими брендами Кроуфорд i Normstahl у якостi окремих одиниць у межах системи подiлу пiд'їзду. Кроуфорд i Normstahl додати важливi компетенцiї, продукти й послуги насамперед в областi в областi промислових ворiт у Європi, але й для гаражних ворiт для житлового сегмента. Комбiнацiя Кроуфорд / Normstahl i ASSA ABLOY Вхiд системи повинна змiцнити здатнiсть ASSA ABLOY, щоб запропонувати клiєнтам повний i унiкальний розв'язок для обох продуктiв i обслуговування. Із придбанням розподiл, по оцiнках, рiчний обсяг продажiв бiльш 9 млрд. шведських крон i близько 6 500 спiвробiтникiв. Вiддiлiв керування перебуває в Ландскрона, Швецiя