адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » YALE

YALE

YALE – одна з мiжнародних фiрм iз бiльшою кiлькiстю досвiду. Його iсторiя має нововведення, якi вiдзначили еволюцiю в промисловостi YALE. У серединi ХІX столiття, Линус Ялi Сениор почав розробляти й виготовляти серiю новаторських замкiв високої безпеки в його магазинi в Нью Йорку. Його син, Линус Ялi Жуниор перетворив промисловiсть замкiв назавжди. Винахiд механiчного цилiндра пiтонiв був його найважливiшим внеском в iсторiю замка. У цей час найбiльше використовується у всьому свiтi

Згодом YALE розширилася по миру й з 2000 року становить частину групи ASSA ABLOY Group, свiтового лiдера сектору високої безпеки

У цей час YALE вiдомо бiльш нiж 125 країнах. Ми гордi, що замки YALE – улюбленi замки у всьому свiтi

Іспанська фiрма AZBE B.ZUBІA представлена в Українi з 1999року. C 1921року iспанцi вирiзнилися виготовленням замкiв i системою закриття високої безпеки. По пришестю рокiв i наступним прогресом, AZBE B.ZUBІA модернiзувався й в 1997роцi одержав посвiдчення якостi  ІSO 9001. Пiсля цього фiрма починає вiдкриття в мiжнародний ринок, процес, який кульминировал iз включенням пiдприємства в групу ASSA ABLOY Group. Таким чином, завдяки людськiй командi й професiоналiзму, AZBE помiстився в авангарди продуктiв слюсарства, оптимiзуючи його виробництво й розбудовуючи продукт постiйного прогресу.  

Фiрма AZBE робить:

    Механiчнi й електромеханiчнi замки на вхiднi дверi й спецiальнi вогнестiйкi дверi;

    Цилiндровi механiзми рiзного ступеня складностi;

    Механiзми на внутрiшнi дверi;

    Системи безпеки суспiльних примiщень;

    Доводчики дверей i др.

Сьогоднi AZBE перебуває в iншому важливому моментi нашої iсторiї, дає ще один крок до прогресу. AZBE поєднується з YALE, щоб пропонувати в ринок новi iдеї й жити з бiльшою безпекою й спокоєм