адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОГО АВТОМОБІЛЯ

ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОГО АВТОМОБІЛЯ

Невеликий бiзнес характеризується щiльним потоком перевозу невеликими вантажiвками. Збiльшення затребуваностi таких перевезень вiдбилося збiльшенню комерцiйних автомобiлiв

Це невеликi мобiльнi автомобiлi, якi здатнi обслужити багато клiєнтiв, i при цьому перевезти значна кiлькiсть вантажу

А як саме забезпечити вантаж пiд час перевозу вантажу вулицями мiста? Водiєвi доводиться залишати машину просто на вулицi. Інодi вартiсть саме вантажу в кiлька раз може перевищувати вартiсть авто. Тому виникає питання щодо додаткового захисту такого транспорту. Мова йде не тiльки про встаткування комерцiйного автомобiля додатковими протиугiнними методами, а й про захист їх вантажного вiддiлу. Адже протягом 7-10хвилин, коли такий автомобiль перебуває без догляду, вантажний вiдсiк може бути вiдкритим. Саме для избегания такого фiналу ми й рекомендуємо обладнати дверей вантажних вiдсiкiв комерцiйних автомобiлiв додатковими замками, якi зробленi на базi високо секретних цилiндрових механiзмiв Mul-t-lock, якi ще дають можливiсть органiзацiї системи майстер- ключ (при необхiдностi) i наступного сервiсного обслуговування

Окремо хотiлося б доторкнутися так само й так названих «далекобiйних» перевезень

Питання безпеки вантажу вирiшується старим «добрим» пломбуванням. Що й не завжди рятує

Уперше цю проблему спробували розв'язати в компанiї Mul-t-lock. Тодi створили спецiальний замок, який установлюється на морських контейнерах i захищає їх у перевезеннях. Хоча, що ж робити iз трейлерами? Як їх захистити?

Для розв'язку цiєї проблеми фiрмою E-lock (Ізраїль) спецiально розроблений замок, який добре прижився в нас у країнi за назвою «Дятел».

Цей замок вийшов унiверсальним i може бути встановлений у вантажний вiдсiк якого-небудь автомобiля: «пирiжка», «бусика», трейлера або на морський контейнер

Принцип його роботи базується на унiкальний запатентований «Knock Code Technology» (технологiї кодового удару) – технологiї передачi даних без шнура за допомогою серiї ударiв через твердi матерiали: метал, дерево, скло, пластмаса й т.п.

Замки встановлюються в серединi й не мають нi однiєї зовнiшньої деталi, що забезпечує абсолютний захист вiд спроб несанкцiонованого злому. Навiть незрозумiло, у якому саме мiсцi коштує замок

Ключi виглядають у виглядi брелока iз цифровою клавiатурою й нагадують розмiр брелока сигналiзацiї

Для вiдкриття замка досить набрати код на ключi й злегка пригорнути до твердої поверхнi дверей

У випадки втрати ключа повнiстю виключається можливiсть його несанкцiонованого вiдкриття шляхом добору фiзичного коду. Споживачевi досить використовувати новий ключ

Замок повнiстю автономний i не залежить вiд бортової мережi автомобiля. Харчування вiдбувається вiд лiтiєвого елемента, ресурс якого – при 10 вiдкриттях за добу – дорiвнює 3-4роки

Сам фiзичний код доступу являє собою крепостойкую комбiнацiю годинних iнтервалiв, що закрiплює з кожною передачею й має велика кiлькiсть варiантiв

Утримуючим елементом системи закривання є гак, який на розрив утримує 1,5тонн. Можлива комплектацiя аксесуарами, якi пiдвищують силу втримання до 2,5тонн

Застосовуючи цi замки, можна добитися того, що автомобiль буде закриватися в пунктi завантаження, а вiдкриватися в пунктi розвантаження. Водiй не буде мати доступ до вантажу. Можливо також об'єднання декiлькох автомобiлiв пiд один брелок, щоб вiдповiдний експедитор вiдкривав автомобiль конкретного маршруту

Дуже зручне застосування цього замка на автомобiлях, якi перевозять спецiальнi й стратегiчно важливi вантажi. Оскiльки передача даних крiзь твердi матерiали, вони (замки) можуть бути встановленi на вiдсiки, якi повнiстю экранованные вiд радiохвиль, рентгенiвського й iншого випромiнювання

Практика додаткового закривання багажних вiдсiкiв популярна в розвинених країнах, у тому числi й у наших близьких захiдних сусiдах по Євросоюзi. Тому припускаємо, що нам легше просто прийняти їхнiй передовий досвiд. Тим бiльше, що вiдновлення таких додаткових замикаючих обладнань не вимагає яких або додаткових знань i встаткування може використовуватися на базi якого-небудь обладнаного встановленого центру, персонал якого має досвiд роботи з iншими замикаючими приладами.