адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » ФЕНОМЕН КИТАЙСЬКОЇ МІМІКРІЇ АБО НАС ЗНОВУ ДУРІЮТЬ!

ФЕНОМЕН КИТАЙСЬКОЇ МІМІКРІЇ АБО НАС ЗНОВУ ДУРІЮТЬ!

Що зараз турбує наших споживачiв? Тема китайських дверей! Ця iсторiя почалася кiлька рокiв назад, коли наклали заборона на ввiз металевих дверей. Щоб продукцiя швидко продавалася, цiна на неї повинна бути не високої. Для нашої країни це досягається в бiльшостi випадкiв шляхом використання неякiсної сировини й максимального спрощення технологiчного процесу. І так, почали випускати в Пiднебеснiй,  блискучi зовнi, металевi дверi, використавши при цьому тонкий неякiсний металевий аркуш i наповнювати їх (дверi) стiльниковим картоном

Процес тривав не довго. Дверi, двернi замки й фурнiтура почали швидко виходити з ладу. Споживчий iнтерес до них почав падати. Необхiдно було щось робити. Якщо ж безпосередньо iз дверним полотном зробити щось важко (але буде дорожче), можна тодi поставити нормальний замок, що випускається вiдомою компанiєю. А використання замка, безпосередньо дозволить використовувати й iм'я. Таким чином, нашi споживачi вперше побачили дверi китайського виробництва й iз замком вiдомої компанiї Mul-t-lock, якi подавалися як за iзраїльськi технологiї, i були переведенi в цiновий сегмент дорогих дверей, тобто , у межах 800доларiв США.

Бiльше цього, у торговельних залах на самих дверях висять ескiзи, що пояснюють конструкцiю дверей у розрiзi. Така копiя є в каталозi дверей фiрми  Mul-t-lock.

Цим фахiвцi Українських Федерацiй i Гiльдiй Виробникiв i Імпортерiв Металевих Дверей опiкуються про захист iнтересiв споживачiв, розв'язавши провести дослiдження. Було запропоновано купити вiдповiднi дверi в одному з мережних центрiв торгiвлi будматерiалами, де вони продаються

Інтерес уже почався при покупцi. Купуючи дверей, якi в Українi мають обов'язковий сертифiкат, нам на наше прохання не видали вiдповiдного сертифiката. Далi ми почали своє дослiдження, оглянули зовнiшнiй вигляд, недосвiдченому покупцевi важко помiтити рiзницю, хоча варто побрати в руки оригiнальнi деталi – усе вiдразу стане зрозумiлим. Почали порiвнювати накладки. Звичайно, нi хто не робив спектральний аналiз матерiалу, але навiть недосвiдченим поглядом видне, що китайськi накладки виготовленi з нержавiючої сталi, але вiдрiзняються вiд оригiнальної кольором

Бронi накладка й протектор цилiндра китайських дверей виготовленi iз сирого стальевого аркуша, який не пройшов тривалої термичной обробки й легко пиляється звичайним напилком, а також сверлится свердлом. Емблема на китайськiй накладцi вiдрiзняється вiд оригiнальної. На фальсифициванном виробi – вiн проштампований не чiтко.

Захисна шайба, що вставляється в бронi накладку й повинна обертатися цилiндр, що захищає, так само не обертається. Та й до того ж легко пиляється звичайним напилком i сверлится звичайним свердлом

Вiдмiнностi так само мають ручки. Зовнiшня ручка виявилася пустою в  серединi й має вiдповiдно менша вага. Внутрiшня натискна ручка, хоч i виготовлена iз суцiльної латунi й покрита «пiд хром», але має форму старої моделi, що сьогоднi не використовується компанiєю  Mul-t-lock.

Тобто , обман почався iз самого початку, як би говорити з «обгортки» замка, хоча замок дiйсно оригiнальний. Оригiнальним є й сам цилiндровий механiзм (або просто цилiндр), хоча такий, що виготовлений у дуже простому варiантi – без ущiльненої Хр- Плати (запам'ятаєте цю деталь, вона буде важливої далi). Сам цилiндр є типу Classic, хоча профiль ключа – 062. Це профiль, що випускається для споживання в Китаї: при втрати ключа Ви не зможете так просто зробити його дублiкат. А це вам обiйдеться приблизно в 300грн.

Наступним нашим кроком буде зробити пробу реального злому дверей за допомогою звичайних iнструментiв. Свердла, гострозубцi, ножицi по металу, ломик, зубила, молоток i сокира. Забiгаючи в перед, скажемо, що для розкриття цих дверей непотрiбне мати повний набiр таких iнструментiв, просто ми розв'язали перевiрити цi дверi, що називається «з усiх бокiв».

У першу чергу, атацi пiддали бронi накладку. Шайбу, оскiльки вона не закрита, «отколупали» звичайною викруткою, саму ж накладку просвердлили звичайним свердлом. На цьому можна було б i зупинитися, тому що для професiонала цього вже досить, що б вiдкрити дверi. Але ми йдемо далi, що б дослiдження було повним

Без перешкод була викручена фiксована ручка. Далi вiдiрвали пластину, зняли захисну плату. Отут необхiдно позначити, що виламати її було складне, тому що й сам замок, вона була оригiнальною деталлю. Зняти її вдалося методом висвердлювання голiвок стяжок гвинтiв, якi легко пiддалися, тому що виготовленi iз сирого матерiалу

Далi, подiбним методом, минулого висвердленi стяжнi гвинти, якi затримують бронi накладку цилiндра.  Бронi накладка знята, а цилiндр, оскiльки вiн був без захисної Хр- Плати, зламаний за допомогою маленького «розвiдного» ключика. Добравшись до механiзму замка, ми вiдкрили дверi безпосередньо поворотом самого механiзму. Ще один спосiб проникнення

Хоча, якщо вже дослiджувати, то дослiджувати й було вирiшено розкроїти полотно дверей. Експеримент передбачив кiлька мет. По-перше, хотiлося побачити, що в серединi? чи Є там ребра жорсткостi i як вони встановленi? По-друге, який матерiал використаний як наповнення дверi? По-третє, ми прагли дослiджувати ще одну можливiсть проникнення через полотно дверей шляхом пробивання прохiдного отвору за допомогою звичайного iнструмента, як цього вимагає ДЕРЖСТАНДАРТ ЕN 1627:2004.

Для розкриття полотна використаний акумуляторний дриль i ножицi по металу. Наприкiнцi експерименту для цих цiлей використана сокира

И так, розрiз полотна зробили по центру дверей, у районi, де проходить тяга вiд замка, що фiксує дверi в протилежному напрямку, i де в бiльшостi дверних конструкцiй розташованi ребра твердостi

У магазинi, де купувалися на них, як було сказано на початку, висiв малюнок з Ізраїльського каталогу дверей  Mul-t-lock, видне, що дверi мають не менше п'яти ребер твердостi

Розрiз показав i пiдтвердив найгiршi допуски. Нi яких ребер жорсткостi там немає. У серединi – звичайний наповнювач зi стiльникового картону. От це так «дуриловка картонна»!

   Саме через це, що ребра жорсткостi вiдсутнi, розрiзати дверей було дуже легко за допомогою звичайних ножицiв по металу й сокири

У свою чергу стало так само видне, що в серединi немає нi якого наповнювача для тяги, а саме тяга не оригiнальна, тобто не вiд Mul-t-lock. Це просто шматок iржавого дроту дiаметром 8мм, на кiнцi якої електрозварюванням приварений шлiфувальний наконечник

Бiльше цього, вона просто «ходить» у стiльниковому картонному одворотi, який проткнули, коли вставляли тягу

Подальший «розкрiй» дверей продавився сокирою. Необхiдно сказати – без зайвих зусиль (i навiть швидше, чим ножицями) був зроблений прохiдний отвiр, набагато бiльше, нiж той, що рекомендоване ДЕРЖСТАНДАРТ ЕN 1627:2004.

Потiм розрiзаний був метал у районi замка. Тодi стало видне, що у дверях присутня коробка для посадки замка. Коробка виготовлена так, начебто унiверсальна. Тобто , бери й вставляй будь-який замок. От така унiверсалiзацiя!

Не зайвим буде звернути увагу на ряд iнших деталей

    Товщина металу полотна дверей прирiвнюється 0,8мм (суперечить п.5.2.28 ДЕРЖСТАНДАРТ БВ.2.6-11-97); Покриття дверей покрите тонкою плiвкою- саме клеєнням, що явно не придатна для зовнiшнього використання. А так само пiд сумнiвом i наявнiсть санiтарно-гiгiєнiчного висновку на це покриття, як того вимагає п.5.2.25, що нагадав ДЕРЖСТАНДАРТ, хоча помнiть, що сертифiкат вiдповiдностi ДЕРЖСТАНДАРТ при покупцi так нам i не вiддали; Маркування дверей вiдрiзняється вiд того маркування, що проводиться компанiєю Mul-t-lock.

Але бiльше за все викликає iнтерес вiдповiдальнiсть п.5.2.26 дiючого ДЕРЖСТАНДАРТ БВ.2.6-11-97.

Справа в тому, що цей пункт означає межа вогнестiйкостi дверей. А визначення межi вогнестiйкостi є обов'язковим при проходженнi процедури пiдтвердження вiдповiдностi дiючому стандарту

Вiдхилившись небагато убiк , хочеться пояснити, що в процесi випробування на вогнестiйкiсть, дверi вставляються в камеру, температура, у серединi якої наближається до 900 градусiв Цельсия.

И так, дивує одне, як дверi з наповнювачем зi стiльникового картону можуть витримувати такий температурний режим?

Тобто , iз усього сказаного можна зробити такий висновок, що iз усього складу конструкцiї дверей витягнуте всього двi деталi, якi можна вважати оригiнальними. Це замок i накладнi пластини. Хоча вони могли бути просто закупленi

И так, ми маємо справу зi звичайною типовою конструкцiєю китайських дверей, у яких просто вставлений оригiнальний замок виробництва Mul-t-lock. Усе iнше – нагло «вимушено за вуха». Хоча всi можна пояснити дуже просто.

Цiна звичайних китайських дверей лежить у рiвнi 1000-1100грн., якщо купувати в роздрiб. Використання ж незначної частини оригiнальних комплектуючих дало можливiсть «ловкачам» поставити на них цiну в районi 4000грн. (близько 800дiл.США в еквiвалентi)! От де собака заритий!

Давайте розберемося. Якщо побрати, що цiна на такi дверi в умовах FOB – Китай дорiвнює приблизно 110-10дiл. США, те оптова в Українi складе 200-250дiл. При цьому роздрiбна цiна повинна становити в межах 300-350дiл. США або 1500-1700грн. Проста арифметика!

Тобто , хто їх завозить i продає, намагаються видати мотлох за цукерок, який обернули в гарну обгортку, користуючись тим, що перебуває в серединi. А замiсть видають йому, м'яко кажучи, не правдиву iнформацiю

 Хочеться додати ще. Дослiдження цього виробу (дверей) було б не завершеним i необ'єктивним, якби не зложилося перестрахуватися в наявнiсть або вiдсутностi сертифiката якостi на такi дверi. Ви ж помнiть, що при покупцi дверей його не виявилося, а сертифiкат на дверях повинен бути обов'язково.

З'являється питання: «Чому не видали?». Можливо, там щось не так або не так написане?

Хоча зiзнаємося, сертифiкат якостi дiстати все-таки вийшло. Не потрiбно вдаватися в подробицi, а то можна про це написати ще одну статтю. Скажемо так – вiн є. Але якщо його порiвнювати з Mul-t-lock, те можна вiдiграти в гру «Знайди десять вiдмiнностей». Скажу ще, що на сертифiкатi на китайськi дверi не прописаний пункт ДЕРЖСТАНДАРТ 2.6-11-97, що означає обов'язковим для сертифiкацiї. Замiсть є напис «Усiм обов'язковим ДЕРЖСТАНДАРТ 2.6-11-97».

Вибачте, але пункт 5.2.26 вiдносно визначення межi вогнестiйкостi теж є обов'язковим! А ми ж бачили, що взятi дверi мають наповнення зi стiльникового картону!

И, нарештi, так i хочеться процитувати деякi пункти Закону України про захист прав споживача

Стаття 15. Право споживача на iнформацiю опродукте.

Споживач має право на одержання необхiдної, доступної, достовiрної й своєчасної iнформацiї про продукт, що оберiгає можливiсть її усвiдомленого й компетентного вибору. Інформацiя повинна бути дана споживачем до придбання їм товару або замовлення роботи. Інформацiя про продукцiю не вважається рекламою

Стаття 19. Забороняється не чесна пiдприємницька практика. Пiдприємницька практика є такий, що приводить в обман, якщо пiд час пропозицiї продукцiї споживачевi не дається або не видається в нечiткiй, незрозумiлiй або двухзначной спосiб iнформацiї, необхiдного для здiйснення об'єктивного вибору.