адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » BLOCK SHAFT - КЕРУЄ БЕЗПЕКОЮ

BLOCK SHAFT - КЕРУЄ БЕЗПЕКОЮ

Багато вже сказане, написане й показане на виставках механiчних системах захисту транспортних засобiв. Із часом , ця тема не тiльки не втрачає своєї актуальностi, а навпаки iнтерес до неї наростає. І це не дивно, якщо взяти до уваги статистику продажiв автомобiлiв. Наприклад: за минулий рiк, продаж вирiс на 32%. Тому для наших громадян тема збереження «залiзного друга» ще довго залишається актуальної. А найбiльшим ефектом з погляду безпеки є об'єднання електронних i механiчних систем. Сьогоднi мова йтиме про нову механiчну протиугiнну систему, що не має аналогiв у свiтi. За принципом дiї вона дуже проста, а по способу захисту в той же час дуже ефективна. Мова йтиме про розробку iталiйськими iнженерами, системами, що вiдомi за назвою «Block Shaft». Суть її роботи лягає в блокуваннi керма автомобiля. Подiбна система iснує як штатна й реалiзується на автомобiлях у стандартнiй комплектацiї. Однак вiдомо, що вона за поруч усiх вiдомих причин не забезпечує ефективного захисту автомобiля. Саме тому й виникла iдея бiльш надiйного блокування кермового вала з безпекою реальною стiйкiстю до спроб грубого злому й несанкцiонованого вiдкриття. Початок був покладений в 1993роцi, коли двi людини задумалися над тем, як звiльнити водiїв вiд «нiчних жахiв», що пов'язанi зi злодiйством авто. По-перше, проблема вирiшувалася шляхом вiдновлення звичайних висячих замкiв безпосередньо на кермове колесо, що блокувало кермовий вал у деяких крапках i заважало його повороту. Наступнi два роки пройшли в пошуках i дослiдженнях вiдповiдних матерiалiв, методiв їх пiдстави, i виконання з них вiдповiдних деталей. В 1995роцi народився Block Shaft. Block Shaft – це високо безпечна й надiйна система додаткового блокування кермового керма, яке в закритому станi запобiгає його несанкцiонованому прокручуванню. Принцип дiї системи лягає у вiдновленнi додаткового замка, який при замиканнi за допомогою спецiального загортання фiксатора (штиря) блокує кермовий вал. Закривання вiдбувається за допомогою ключа й цилiндричного механiзму Exec виробництва фiнської компанiї Abloy Oy, що з 1907року вiдома у свiтi своїми надiйними системами закривання. Число комбiнацiй такого ключа досягає 1,9милиардов. Конструктивно сам цилiндр розташований у закритому конусоподобном склянцi, яка в заводських умовах приварюється до зовнiшнього корпуса кермового вала. Безпосередньо на вiсь кермового вала в умовах сертифiкованого виробництва приварюється обтиск. Принцип роботи дуже простiй. У вiдкритому положеннi ключ залишається в цилiндрi замка, а в закритому положеннi (коли кермовий вал заблокований) ключ виймається iз замка. Це зроблене для того, щоб не забути закрити замок. Для цього компанiя Block Shaft запропонувала дуже простий розв'язок: ключ замка запалювання й ключ блокування пристосування зв'язати мiж собою гарною стрiчечкою. Тобто , коли Ви сiдаєте в автомобiль, Ви з початок вставляєте ключ у замок запалювання, а ключ Block Shaft у вiдповiдний замок блокованого пристосування. Далi Вам необхiдно заблокувати блокатор. Це робиться легким прокручуванням ключа Block Shaft (ключ Lock Shaft при цьому залишається в замку!), а потiм Ви можете завести автомобiль провертанням ключа в замку запалювання й рухатися з мiсця. При зупинцi Ви виключаєте запалювання (виймаєте ключ iз замка запалювання) i прагнете вийти з авто. Але, увага, ключ Block Shaft, який залишається в замку блокатора й пов'язаний iз ключем запалювання стрiчечкою нагадає Вам, що замок блокатора не закритий! Для закриття замка Вам досить нажати на ключ блокатора небагато нагору й провернути його. Коли кермо заблоковане, ключ вийде iз блокатора… i Ви зможете залишити автомобiль. От така «розумна» рiч створена «розумними» руками не тiльки збереже Ваше авто, а й ще нагадає Вам, що Ви виходячи не забули скористатися її принадностями. Конструкцiя блокаторiв кермового вала Block Shaft дозволяє вiдновити контрольнi пристосування й датчики, якi свiтловим або звуковим сигналом будуть нагадувати Вам про стан замка (заблокований або розблокований).