адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » Компанія Гардиан

Компанія Гардиан

Компанія ГардианКомпанiя «Гардиан» була створена восени 1994року. «Гардиан» – це виробництво сталевих дверей, замкiв i замкової фурнiтури, iнструментiв i деревообробне виробництва, оснащенi сучасним устаткуванням i працюючi по передових технологiях

Сьогоднi в цехах заводу загальною площею 50тис.кв.м. щорiчно проводяться:

    Близько 60 000 дверей; Близько 1 000 000 замкiв; Близько 60 000 декоративних панелей

На пiдприємствi працюють 1 200 висококвалiфiкованих спiвробiтникiв

ТОВ «Тiара» - одна з фiрм, що входить у компанiю «Гардиан», яка займається виробництвом замкiв i замкової фурнiтури

Найголовнiшим критерiєм успiшної роботи компанiї є якiстю виробленої нею продукцiї, яке може бути гарантоване тiльки при дотриманнi найвищих вимог, пропонованих до всiх стадiй виробництва, починаючи з дизайну виробу й закiнчуючи впакуванням, iз застосуванням сучасного встаткування, передових технологiй i працi квалiфiкованих кадрiв

З кожним роком росте заслужене визнання. Пiдтвердженням того служать численнi дипломи й грамоти, отриманi на всеросiйських конкурсах. Зараз завод займає мiцну позицiю на ринку i є великим росiйським виробництвом замком

Компанiя «Гардиан» одне з деяких пiдприємств, яке сполучило в собi одночасне виробництво металевих дверей i замкiв. Усi вимоги, якi пред'являє до замкiв виробник металевих дверей, знайшли своє втiлення в замках «Гардиан». Усi замки «Гардиан», перш нiж зробити у вiльний продаж, перевiряються в спiльнiй лабораторiї дверного й замкового виробництва. І тiльки пiсля цього, враховуючи всi зауваження й максимально використавши накопичений досвiд, замки вiдправляються на широкий ринок

Усi замки, що випускаються, пройшли сертифiкацiю в науково-дослiдному центрi «Охорона» при МВС Росiї

У замках «Гардиан» 30- ой серiї, призначених для установки в металевi дверi, у корпусiв замкiв вiдсутня нижня стiнка. Смiття, попадаемый у замкову щiлину не затримується в корпусi замка, а падає вниз, у замкову нiшу дверей

Замки «Гардиан» 20, 30-ой серiї мають захищену вiд висвердлювання загартовану стiйку хвостовика засува, яка захищає замок вiд висвердлювання. У всiх замках використовується «ослаблений зуб», який перешкоджає вiдкриттю замка «свертышем».

Замки «Гардиан 21.14» i «Гардиан 25.14» мають внутрiшню вбудовану бронi пластину з марганцiв утримуючої сталi (65г), загартовану до 56-60одиниць по шкалi Роквелла. Вона надiйно захищає механiзм таємностi вiд висвердлювання

У замках 30- ой серiї при повнiстю висунутих ригелях, 25% довжини ригеля залишається в корпусi замка, що бiльшою мiрою перешкоджає силовому злому дверей

У замках «Гардиан» використовуються оптимальний показник сумарної площi перетину засува. Цей показник мiцностi замка при перепилюваннi

Корпуса всiх замкiв «Гардиан» виготовляються з холоднокатаної, оцинкованої листової сталi, товщиною 2мм. У замках «Гардиан» Ви не знайдете деталей без покриття, або виготовляються з оцинкованої сталi. Це дозволяє безвiдмовно функцiонувати замками в рiзнi клiматичнi умовах

Уся продукцiя «Гардиан» проходить ретельний багатоступiнчастий контроль. На замках є iндивiдуальний номер збирача. Це говорить про повний контроль якостi на виробництвi й вiдповiдальностi виробника перед споживачами

На всi замки «Гардиан» завод дає 2року гарантiї. На кожному замку є гарантiйна наклейка, яка пiдтверджує дiйсностi походження замка й дає можливiсть замiни замка у випадку виявлення дефекту

Здобуваючи такий замок, ви одержуєте 2 змiнних ротора: 1 монтажний; 1 основний. Монтажний ротор служить для установки замка у дверi й перевiрки працездатностi замка. У випадку втрати ключа, або при пiдозрi на зняття злiпка iз ключа, ви можете придбати новий кодовий ротор i самостiйно, без виклику фахiвця й демонтажу замка iз дверей помiняти барабан. При цьому таємнiсть замка не зменшується. Крiм того, можливе створення кодових роторiв з новими функцiями, що мають по двакомплекта ключей