адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » ВАРІАНТ "ОМЕГА" - НОВІ ТЕХНОЛОГИИЗАМЫКАНИЯ ЗАХИСТУ ДВЕРЕЙ

ВАРІАНТ "ОМЕГА" - НОВІ ТЕХНОЛОГИИЗАМЫКАНИЯ ЗАХИСТУ ДВЕРЕЙ

Якщо вести мову про так званi важкi замки, те цi слова саме асоцiюються iз сувальдными замками переважно можна вiддати iталiйському типу

Чому саме сувальдный замок укоренився в нашому розумiннi як надiйний? Давайте розберемося

Якщо побрати за основу математичну комбiнаторику, то кiлькiсть комбiнацiй сувальдных замкiв, якi використовуються у вхiдних дверях – низьке

Згадаємо вiдому формулу розрахункiв можливих теоретичних комбiнацiй:

ДО = MN, де М – кiлькiсть можливих розмiрiв коду нарiзки на одному ключi; N – кiлькiсть сувальдных пластин вмеханизме.

Якщо побрати важкий сувальдный замок для вхiдних дверей, тодi можна побачити, що вiн має в основному 6 сувальдных пластин, а тому що ключ симетричний, те маємо по 3 пластини на кожний бiк. Так само бувають i по 4 пластини на кожний бiк

Кiлькiсть глибини надрiзiв звичайно – 5.

Тепер не важко буде пiдрахувати кiлькiсть можливих комбiнацiй:

Поберемо по максимуму  ДО= 5в8х = 390 625можливостях комбiнацiй

Така кiлькiсть зрiвняти, хоча б iз простим цилiндром MUL-T-LOCK 7*7. Для порiвняння необхiдно сказати, що теоретична кiлькiсть комбiнацiй цилiндрових замкiв iнодi досягає мiльярда. Так у чому ж тут справа? Чому сувальдный замок у нас уперто розглядається як замок захисний? Може саме в словi захисний i ховається розгадка?

Частково - це так. Розглянемо простий приклад, як у бiльшостi випадкiв установлюють замки

У випадку установки замка цилiндрового типу зi звичайною фурнiтурою сам механiзм таємностi, де вiдбувається кодування, виступає назовнi.

Якщо подивитися на дверi, де встановлений сувальдный замок, те в цьому випадку механiзм таємностi перебуває в серединi дверей

Хоча цi вiдмiнностi вiдноснi. Досить, цилiндровий механiзм захистити спецiальнiй бронi накладкою, як вiдмiнностi миттєво зникають. Навiть навпаки, цилiндровий механiзм стає бiльш захищеним, оскiльки бiльшiсть сувальдных замкiв також легко вiдкрити за допомогою висвердлювання. І на них, щоб уберегти вiд цього, також установлюють спецiальнi бронi накладки

Просто сама думка, що механiзм таємностi перебуває в серединi й зароджує асоцiацiю зi словом «захищенiсть».

И так, розiбралися: ми вважаємо сувальдный замок захищеним, тому що механiзм таємностi самого замка перебуває в серединi дверей. Можна сперечатися, можна нi, на скiльки, один замок краще вiд iншого, але основна конструкцiя вiдмiнностi основних механiчних систем замикання виходить саме в цьому! 

И так, якби ми прагли встановити «iдеальний замок», те необхiдно було б створити замок з таємнiстю, як у цилiндровому, але й що б механiзм був би всередине.

Таку спробу зробили iнженери iталiйської компанiї Esety. Це пiдприємство ввiйшло в 2008роцi до складу компанiї MUL-T-LOCK, концернаassa-ABLOY i тепер продукцiя цього пiдприємства продається пiд торговельною маркою MUL-T-LOCK.

Справа в тому, що це тiльки iталiйська компанiя, яка ранiше випускала звичайнi для нас важкi сувальдные замки так званого iталiйського типу, але увесь час займалися пошуком нових технiчних розв'язкiв. Так, уiдомi замки MATRІX перекодування за допомогою Sim- Карточки це теж продукт їх їх розробок

А iншою розробкою цiєї компанiї стали замки ОМЕGA. Їхня iстотна вiдмiннiсть лягає в тому, що в них використовують 9- пиновый механiзм таємностi. Пины цього механiзму розмiщенi в 3- ох рiзних площинах. При цьому цилiндровий механiзм таємностi перебуває в серединi корпуса замка!

Плюс замка має ряж додаткових захистiв. Щоб захистити замкову щiлину вiд становлення якого-небудь iнструмента (вiдмички, викрутки й тому подiбного), у серединi її розмiщений твердий стрижень зi скрученої сталi. Вiн додатково захищає секретний механiзм вiд висвердлювання й служить напрямком, як визначник профiлю ключа, що захищає вiд несанкцiонованого його дублювання

За бажанням, для досягнення максимального захисту можна додатково закрiпити на корпусi замка твердосплавну,проти пластину, що висвердлюється

Про цей захисна пластина є на самих накладках, що виконує також декоративну функцiю, прикриваючи вирiзи у дверях.Крiм цього, фурнiтуру також оснащене подпружиненной накладкою,яка дає можливiсть легко «вибирати» товщину дверного фасаду-накладки. Вона є рiзних квiтiв

До безсумнiвних переваг цих замкiв необхiдно додати й те, що їх iдея реалiзується на принципi функцiонування зубчастого редуктора. Це захищає ключ вiд зношування, що неминуче пiд час провертання  механiзму, до якого прикрiпленi тяги приводу девиаторов i додаткових крапок закриття. Про цей головне лягає в тому, що такий спосiб передачi крутого моменту захищає й сам механiзм вiд ушкоджень у результатi зусиль, що передаються на нього, пiд час керування тягами. Особливо часто механiзм сувальдных замкiв страждають при вiдкриттi дверей у результатi зусиль, що утворюються пiд час прискореного падiння верхньої тяги пiд час вiдкриття замка

А оскiльки це, у певному розумiннi, замки iз цилiндровими механiзмами, їм ще й доречна функцiя перекодування цилiндра

И, наостанку  хочеться сказати, що цi замки по своїх експлуатацiйних показниках i є продукт високого рiвня. З наружи вони не вiдрiзняються вiд вiдомих iталiйських «важких» сувальдных систем, їсти взаємозамiннi з ними й iснують як у звичайному використаннi, так i у використаннi «моноблок».