адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » ВИСТАВКИ - ІМІДЖ І ПОШУК НОВИХ ПАРТНЕРІВ

ВИСТАВКИ - ІМІДЖ І ПОШУК НОВИХ ПАРТНЕРІВ

Х мiжнародна виставка «Готельний i ресторанний бiзнес Україна»

У березнi проходить Мiжнародна виставка «Готельний i ресторанний бiзнес Україна», де брала участь наша компанiя. Це наш перший досвiд у цiєї специализованной виставцi, що дала нам унiкальну можливiсть налагодити ефективнi й взаємовигiднi зв'язки мiж партнерами й клiєнтами

Не дивлячись на скромний потенцiал вiдвiдувачiв, вiдбулося трохи дуже перспективних зустрiчей. Головним питанням було: налагодження взаємозв'язкiв мiж постачальниками й споживачами технологiчного встаткування готельного бiзнесу, а також контроль власникiв готелiв персоналу й запобiгання зловживань на мiсцях

Будiвництво й архiтектура

Наша компанiя брала участь у найбiльшiй в Українi виставцi «Будiвництво й архiтектура», яка також проходила в березнi. Були вiдкрито три павiльйони, експозицiйною площею близько 30 000 кв.м. Виставлялися близько 500 компанiй- учасниць iз 12 країн миру, а саме: з України, Туреччини, Болгарiї, Бельгiї, Румунiї, Францiї, Фiнляндiї, Італiї, Нiмеччини, Польщi, Іспанiї й Бiлорусiї

Ставила перед собоюцель, спрямовану на дозвiл актуальних питань ведення бiзнесу в непростих умовах сьогоднi. З погляду на фiнансово-економiчне положення, загалом , усiх країн i окремо на проблеми, якi iснують у будiвельнiй сферi, сьогоднi надто важливо викликати довiра в замовника й пропонувати новi ефективнi форми спiвробiтництва, налагоджувати новi й розширювати iснуючi дiловi контакти

ІNTERBUDEXPO 

Так само компанiя побрала участь у мiжнароднiй виставцi нових будiвельних матерiалiв i технологiй «ІNTERBUDEXPO».Кiлькiсть компанiй- учасниць досяглася 300, з 20 регiонiв України й 8 країн миру, а саме: з Польщi, Бiлорусiї, Італiї, Росiї, Китаю, Естонiї, Португалiї, Угорщини. На стендi  були представленi новi технологiчнi розв'язки провiдних свiтових виробникiв MUL-T-LOCK, RYOBІ, KNOCKN’LOCK, HAOGENPLAST i iншi

Виставка продемонструвала, що й у нових економiчних умови є iнтерес до якiсних технологiй безпеки – як у бiзнес- партнерiв, так i в споживачiв