адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » СТРАТЕГІЧНІ БРЕНДИ

СТРАТЕГІЧНІ БРЕНДИ

CONSTRUCT– це найбiльший у Європi виробник i постачальник механiчних способiв захисту транспортних засобiв вiд злодiйства. Захиснi замки, що блокують механiзми перемикання передач, якi можна встановити на легковий i вантажопасажирський автомобiль, поставляються пiд маркою CONSTRUCT з 1991року. Високий технологiчний рiвень i споживча вартiсть усiєї продукцiї CONSTRUCT базується на багаторiчних наукових розробках i пiдтвердженнi сертифiкатами ІSO 9001, TUV.

Компанiя ROSTEXзаснована в 1925роцi i являє собою не великий цех по виробництвi дрiбних металевих виробiв. В 30- х роках почалося виробництво фурнiтури для вiкон i дверей iз цинку й латунi. Значним роком для компанiї став 1938, коли почали використовувати нову технологiю виробництва фурнiтури з нержавiючої сталi. Протягом наступних 50 рокiв у фiрмi вiдбулося багато органiзацiйних змiн, i вона стала державним пiдприємством. Назва ROSTEX пiдприємство одержало в 1969 роцi. Зараз – це провiдний виробник захисної й мiжкiмнатної фурнiтури з нержавiючої сталi, що вiдрiзняється вiд iнших своєю високою якiстю

Японська компанiя RYOBІ початку свою дiяльнiсть як постачальник алюмiнiєвих деталей, вiдлитих пiд тиском. На сьогоднi компанiя є без сумнiву свiтловим лiдером по виробництвi дверних доводчиков. Компанiя використовує розробки зробленi технологiй лiтiю, високоточний механiчнi компоненти, що забезпечують оптимальну надiйнiсть i тривалий строк роботи. За об'єктами продаж дверних доводчиков концерну RYOBІ розташовує перше мiсце у свiтi. Практично всю продукцiю виготовляють на приватних пiдприємствах у Нiмеччинi, США, Гонконзi. Доводчики RYOBІ пройшли випробування на вогнестiйкiсть вiдповiдно до стандарту EN1634 Part1 «Випробування дверей на вогнестiйкiсть». Сьогоднi виробу фiрми RYOBІ задовольняють  вимоги, як часток споживачiв, так i професiоналiв у всьому свiтi

Ізраїльський концерн MUL-T-LOCKє однiєї з вiдомих i провiдних компанiй у свiтi по розробках i виробництву продукцiї, яка забезпечує високий рiвень безпеки об'єктiв, захист людини й власностi. Концерну Mul-T- LOCKПРИНАДЛЕЖАТ унiкальнi технологiї, покликанi зробити бiльш спокiйними й комфортними життя споживачiв. Компанiя твердо дотримується рiвня свiтлових стандартiв промисловостi. Варто вiдзначити, що концерн  MUL-T-LOCK постiйно працює над пiдвищенням рiвня таємностi замкiв в об'єднаннi зi зручнiстю їх використання. На фабриках концерну налагоджена гнучка лiнiя виробництва, система керування якiстю продукцiї, що дає можливiсть MUL-T-LOCK виготовляти як масову продукцiю, так i унiкальнi зразки. І такого пiдходу дотримується у всьому, протягом багаторiчної дiяльностi компанiї

Компанiя E-LOCK  (торговельна марка KNOCKN’LOCK) є лiдируючим постачальником iнновацiйних електронних пристосувань, що закриваються.Продукцiя KNOCK N’LOCK вiдрiзняється високим рiвнем таємностi, простотою у використаннi й iнсталяцiї, сучасними технологiями й безпрецедентним рiвнем захисту обладнання вiд вандалiзму. Технологiї KNOCK N’LOCK ґрунтуються на базi унiкальної запатентованої технологiї Knockcodetechnology, яка не має аналогiв у свiтi. Усi замки використовують технологiї передачi зашифрованого коду за допомогою механiчних ударiв, на зразок «стукiт дятла по стовбуру дерева» (саме дятел є фiрмовим знаком продукцiї KNOCK N’LOCK). Завдяки оригiнальнiй технологiї передачi коду, замки KNOCK N’LOCK можна встановлювати без наскрiзних отворiв у дверному полотнi, тим самим виключити зловмисникiв доступу кзамку.

Компанiя HAOGENPLAST– серед свiтових лiдерiв по виробництвi сучасних видiв плiвок i ламината для разносторонних сфер промисловостi, будiвництва й сiльського господарства. Компанiю засноване в 1952 року, i вже 50 рокiв вона незмiнно вважається пiонером сфери й надiйним партнером у поставцi нової продукцiї на свiтовому ринку. На сьогоднiшнiй день високотехнологiчне сучасне встаткування, багатоколiрнi друкованi машини, машини для ламинированния й стиску – от це ще далеко не повний перелiк способiв, що дають можливiсть виготовляти Haogenplastсложных многошаровых плiвок ПВХ, великий асортименти яких визначається багатством характеристик i розмiрiв. Це пiдтверджує неухильний рiст обсягiв продажiв не тiльки в Ізраїлевi, але й по всьому миру