Наши Услуги

РемонтNiK Услуги Заміна сердечників у замках

Заміна сердечників у замках

 Фахiвцi нашої компанiї допоможуть замiнити замки на залiзних вхiдних дверях. При виїздi наших фахiвцiв на адресу замовника, формується перелiк цилiндрових механiзмiв рiзних виробникiв i всiляких  i зсувiв цих механiзмiв. Так само йде добiр механiзмiв по країнах виробникам. Практика показує, що бiльш якiсне виготовлення сердечникiв добилися виробники Чехiї, Іспанiї, Італiї, Ізраїлю й Росiї. При виїздi до замовника йде комплектацiя механiзмiв саме цим виробниками

Пропонується замiна наявних цилiндрiв на моделi бiльш стiйкi до руйнування методом злому, ударам, додатковим навантаженням на ригеля


Умови спiвробiтництва

Диспетчери нашої компанiї ухвалюють виклики цiлодобово. Можлива замiна замкiв термiново в Києву. Висококвалiфiкованi майстри, наявнiсть сучасних iнструментiв, лiцензована продукцiя з високою якiстю й необхiдним ступенем таємностi гарантують швидку, якiсну замiну замкiв i забезпечують надiйний захист вiд розкриття

На пiдставi огляду вхiдних дверей, уже встановлених замкових механiзмiв i вимог клiєнта спiвробiтниками компанiї пропонується варiант нового замка з низькою, пiдвищеною або максимальним ступенем таємностi. В асортиментах продукцiя кращих росiйських i закордонних виробникiв. Перед початком роботи замовниковi повiдомляється її вартiсть, обумовлена на пiдставi наступних факторiв: термiновiсть, складнiсть, кiлькiсть замкових механiзмiв, замiни яких необхiдна, цiна встановлюваних замкiв. Нiяких додаткових виплат клiєнт не здiйснює


Одержати додаткову iнформацiю з питань замiни замка у вхiднiй квартирнiй або офiсних дверях у нашiй компанiї можна по телефонах, зазначених на сторiнках сайту

Template not found: /templates/ForRepair/addcomments.tpl