Наши Услуги

РемонтNiK Услуги Ремонт замків і дверей

Ремонт замків і дверей

Ремонт замкiв

Працюючи бiльш 10- ти рокiв у ремонтах, ми розумiємо, що спiвробiтництво з перевiреними постачальниками дає перевагу в роботi – на нашi гарантiйнi зобов'язання бiльш, нiж реальнi. Роздрiбна мережа звертає увагу на ушкодження установки при поверненнi й замiнi замкiв. Нашi постачальники звертаю увагу на якiсть умiсту в цiм упакуваннi, тому замiна замкiв у випадку виробничого браку здiйснюється оперативно й без затримок у часi. Ми вiдповiдаємо за данi гарантiйнi зобов'язання в повному обсязi.

При вступi заявки на ремонт замка у дверi, диспетчерська служба з'ясовує конструкцiю дверей, покриття й особливостi. Пiсля цього формується бригада на виїзд вiдповiдно до заявки. Забезпечення всiм необхiдним iнструментом дозволяє здiйснити ремонт замка в лiчений термiн якiсно й надiйно. Майстри не їдуть вiд замовника поки не будуть самi уверенны, що все вiдремонтоване й працює iдеально.

У вiдповiдностi вiд типу замкового механiзму при його ремонтi визначається й змащення, рекомендоване його виробником.

Якщо неможливо зробити ремонт механiзму (повне й часткове руйнування, непереборнi ушкодження, зношування тертьових деталей), ми пропонуємо замiну замків на новi моделi другого поколiння при дотриманнi й вiдповiдностi основних несучих розмiрiв.


Ремонт дверей

Фахiвцi нашої компанiї готовi вiдремонтувати квартирнi дверi й виконати наступнi види робiт:

  • слюсарний
  • ремонт металевих дверей
  • вiдновлення й замiну замкових механiзмiв
  • зварювальнi роботи будь-якої складностi
  • посилення захисних якостей вхiдних дверей (установка металевих накладок, додатковой жорсткостi, посилення рами)
  • розширення дверних прорiзiв
  • вiдновлення зовнiшнього вигляду(облицювання або фарбування)
  • установка дотягувача та електромеханiчних замкiв

Спiвробiтники нашої компанiї, приїхавши до замовника, перш нiж ремонтувати вхiднi дверi, здiйснюють її огляд. Виходячи з побажань клiєнта й власного досвiду, пропонують економiчно вигiдний, оптимальний варiант ремонту дверей. У випадку значного ушкодження й сильного зношування клiєнтовi надається послуга недорога консультацiя по замiнi вхiдних дверей по її вибору, добором варiанта по зазначеної замовником вартостi й необхiдному ступеня захищеностi. Роботи будуть виконанi на високому професiйному рiвнi з мiнiмальними витратами часу.

Template not found: /templates/ForRepair/addcomments.tpl